Jeanne Martine er ansvarlig for skolens “jenterom”. Her deler hun ut gratis bind, gir råd og veiledning og hjelper jentene dersom de har menstruasjonsplager. Foto: Emilie Williams.

Før vi hadde et «jenterom» var det vanlig at jentene skulket og ble hjemme fordi de ikke hadde tilgang til bind, forteller Jeomine (17) – elev på skolen.
I Nyaruguru-regionen har Plan bygget et «jenterom» på fire lokale ungdomsskoler. Jenterommene har en dusj, do, gratis bind og en køyeseng hvor jentene kan hvile hvis de har menstruasjonsplager. Jenterommet har også en egen kvinnelig lærer som er der for å ta dem imot i friminuttene.

– Jeg hjelper jentene med å dele ut gratis bind og viser dem hvordan de brukes. Og hvis noen av jentene har vondt så koker jeg opp vann og legger varme kluter på magen deres, forteller Jeanne Martine som jobber som lærer, mentor og «Jenterom-ansvarlig».

Ta quizz om likestilling

Stigma

Etter fattigdom, hvor foreldrene ikke har råd til skolepenger, er mangel på sanitærprodukter og skolemateriell den nest største årsaken til at jenter dropper ut av skolen i Rwanda.

I tillegg til dårlig råd så er den underliggende årsaken til at jenter ikke har tilgang til sanitærprodukter stigmaen rundt det å ha menstrasjon. Mensen er i mange utviklingsland svært tabubelagt og noe som ikke blir snakket om. I tillegg blir mange jenter ansett som «skitne» i perioden de menstruerer.

Null fravær

Før skolen i Nyaruguru hadde et «jenterom» var det svært mange som ble hjemme helt til menstruasjonsperioden var over. Og når man går glipp av opp imot én skoleuke hver måned, blir det vanskelig å henge med i undervisningen. Dette fører ofte til at mange dropper ut. Men ikke på denne skolen.

– I dag er det ingen jenter i puberteten som slutter  – alle går fortsatt på skolen, forteller Jeanne Martine og smiler.  Jeomine (17) er kjempe fornøyd over å ha et sted å gå for å få hjelp og gratis bind.

– Alle jentene i klassen min er veldig glade for å ha fått et «jenterom», forteller hun.

I tillegg til å bygge «jenterommet» har Plan også innstallert fem vanntanker og latriner på den lokale skolen.

Andre tiltak

  • Plan arrangerer også sparegrupper på skolen. Her lærer elevene  om viktigheten av å spare til skolemateriell og andre nødvendigheter som for eksempel bind og sanitærprodukter.
  • Lærerne har et ekstra fokus på jenters rettigheter, kjønnsbasert vold og de behovene jenter har. Blant annet har lærerne en egen mentor med dette som spesialfelt.

Myndighetene satser på jentene

Det er ikke bare organisasjoner som Plan som heier frem jentene. Rwandiske myndigheter har et stort fokus på at jenter i større grad skal velge realfag i skolen og utdanne seg til typiske gutteyrker som rørlegger, elektriker og sveiser. De er også opptatt av at alle barn skal få tilgang til barnehage, helsestasjoner og førskole for å sikre god utvikling fra barna er små, og samarbeider blant annet med Plan International Rwanda i dette arbeidet.