Gutter og jenter har like rettigheter og skal ha de samme mulighetene. Slik er det ikke i dag. Der Plan arbeider har ofte jenter lavere status enn gutter, og opplever diskriminering – kun fordi de er jenter.

Ta quizzen

Hva slags diskriminering blir jenter utsatt for?

Type diskriminering varierer, men strekker seg fra nedlatende kommentarer og forskjellsbehandling til trakassering, vold, mangel på skolegang, overgrep og barneekteskap. Overalt møter jenter holdninger som holder dem tilbake, og som fører til at de ikke får bestemme over sine egne liv. Plan jobber for å endre dette.

  • Hvert år blir 12 millioner jenter gift mens de ennå er barnBarneekteskap fører ofte til at de må slutte på skolen og blir gravide mot sin vilje. Graviditet og fødsel er en stor belastning for en ung kropp, og mange får alvorlige skader eller dør. Mange barnebruder opplever vold i hjemmet, og betraktes gjerne som mannens «eiendom».
  • Mange jenter må slutte på skolen, særlig når de kommer i puberteten er frafallet stort. Det skyldes for eksempel at jentenes arbeidskraft trengs hjemme, at de ikke kan gå på skolen når de har mensen, utrygg skolevei eller dårlig økonomi i familien. Hvis bare noen av barna får fullføre utdanningen, er det ofte guttene som prioriteres. Uten skolegang mister jentene muligheten til å bli økonomisk selvstendige. 130 millioner jenter mellom 6 og 17 går ikke på skolen (UNESCO).
  • Kjønnslemlestelse har blitt utført på 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, og andelen ser ut til å øke (UNICEF).
  • På arbeidsmarkedet er jenter overrepresentert i lavtlønte yrker, ofte i uformell sektor, uten noen form for sosial beskyttelse eller håp om å arbeide seg ut av fattigdomsfella. Manglende likestilling fører til at det er enda mer krevende for unge kvinner å komme i lønnet arbeid.
  • I kriser og konflikt opplever tenåringsjenter økt risiko for seksuell vold og barneekteskap. Mange må slutte på skolen, og ofte blir livet til jentene begrenset til hjemmet.

Hei på deg